:
  
/
9.00-15.00 / 21.00
15.00 - 21.00 / .
 
 
015-45-90-89
 
.
8-034 59-83-15 
8-037 48-85-19
.
8-037 82-15-38
8-037 82-25-48


,, ..
-

,
.
-
 
10 000 .

  ,

4 20 .

-

MATRIX/NIKKEY


() Nikkey RT 1450 + (- Matrix GMBH Germany)

() Matrix RT 1450 + (- Matrix GMBH Germany)

  () Nikkey RT 1450 +    (- Matrix GMBH Germany)

, , . : . !!!

  () Matrix RT 1450 +    (- Matrix GMBH Germany)

, , . : . !!!

160.. 1 040 000
  !! !!        
  
,
,

( )

" -
.
"
" . 26, . 3

,
(

14.06.2002 778


 
RATING ALL.BY